Tiếng Việt English
Email Email: sales@letranfurniture.com 
  • Recruitment

Tuyển dụng: Giám Đốc Tài Chính

MÔ TẢ CÔNG VIỆC ·         Báo cáo kế toán, tài chính ·         Báo cáo giá thành lãi lỗ ·         Quản lý thuế (Báo cáo thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế)...

Tuyển dụng: Trưởng Phòng QC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC ·         Phối hợp phòng Kỹ Thuật xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, sổ tay chất lượng sản phẩm. ·         Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào....

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC ·         Thiết kế sản phẩm Bàn ghế - khung kim loại, đan dây nhựa hoặc ghép gỗ. ·         Xuất bản vẽ 2D, tính kích thước bao bì, Loading. ·         Kiểm tra...

Our Customers