Tiếng Việt English
Email Email: sales@letranfurniture.com 
  • Recruitment

Tuyển dụng: Trưởng Phòng QC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
·         Phối hợp phòng Kỹ Thuật xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, sổ tay chất lượng sản phẩm.
·         Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào.
·         Xây dựng mục tiêu và kế hoạch hoạt động của phòng theo mục tiêu chung của công ty.
·         Hướng dẫn, đào tạo nhân viên trong phòng thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng đã được Ban Tổng Giám Đốc xét duyệt.
·         Tổ chức việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, chất lượng nguyên liệu đầu vào.
·         Chịu trách nhiệm giải quyết các sự không phù hợp về chất lượng sản phẩm bên trong và bên ngoài công ty.
·         Phối hợp với phòng Kinh doanh, sản xuất, Kỹ thuật giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm.
·         Thống kê, theo dõi, cập nhật thông tin về chất lượng sản phẩm, chất lượng nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng.
·         Báo cáo tình hình chất lượng sản phẩm, chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, kết quả giải quyết khiếu nại của khách hàng cho các phòng ban liên quan: Sản xuất, Kỹ thuật, Thu mua, Kinh doanh và Ban Tổng giám đốc.
·         Phối hợp các thành viên trong ban ISO – xây dựng hệ thống tài liệu nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm của công ty.
·         Giám sát, kiểm tra chất lượng hàng gia công bên các nhà thầu phụ.
·         Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và phản hồi về cho các phòng ban có liên quan.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Học vấn
·         Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý công nghiệp hoặc các ngành có liên quan.
Kỹ năng
·         Thông minh, nhạy bén, năng động, có khả năng tư duy, phân tích, đánh giá tổng thể hệ thống quản lý chất lượng hiện tại từ đó đưa ra những giải pháp thuyết phục thực hiện nhằm cải tiến hệ thống.
·         Có kỹ năng lập kế hoạch, làm việc đội nhóm
·         Kỹ năng làm việc độc lập.
·         Có khả năng thuyết trình tốt.
·         Tiếng anh nghe, nói khá.
·         Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo.
Kinh nghiệm
·         Có sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2008).
·         Hiểu biết về chất lượng sản phẩm ngành nhựa, cơ khí.
·         Có 3-5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí trưởng phòng QC
·         Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất xuất khẩu
·         Làm việc tại: Khu Công Nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn
THÔNG TIN KHÁC
·         Thử việc: 02 tháng
·         Thời gian làm việc: từ 08h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 7
·         Cơ hội huấn luyện:
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ
Hàng năm đánh giá năng lực để có chương trình đào tạo phù hợp
·         Đồng nghiệp: Môi trường làm việc thân thiện
·         Phúc lợi:
Áp dụng theo pháp luật hiện hành
Thưởng theo lợi nhuận: từ 5 tháng lương trở lên

THÔNG TIN LIÊN HỆ
·         Công ty:Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần
·         Người liên hệ: Ms Lài
·         Email:lai.truc.to@letranfurniture.com hoặc hr@letranfurniture.com
·         Địa chỉ liên hệ: D12-D13 Nhi Xuan Industrial Zone, Hoc Mon Dist., HCM City, VietnamOur Customers