Tiếng Việt English
Email Email: sales@letranfurniture.com 

Mẫu sofa 01

  • Product code : SKU04
Liên hệ: 0903 006 138
Email: ledohung@letranfurniture.com
KALIMANTAN RIGHT CORNER
_Khung Sắt, size (DxWxH cm): 95x95x64
_Chân gỗ ACACIA hình tam giác, qui cách 12x12x5cm. Bulong bắt từ dưới lên.
_Phốt phát kẽm. Sơn tĩnh điện. Nhúng dầu. Sơn màu đen xám
_Đan long mốt, sườn đơn.
_Màu dây: LT-F330
_Nệm dày 18cm, vải bọc 100% poly spun, 230 g/m2, trượt nước, màu PHG22-15-16, mút D18, phủ gòn xơ & gòn tấm, không viền, có nhãn      HDSD may cuối dây kéo. 1 nệm/ghế. Chiều cao mê ngồi bao gồm nệm: 35cm
_Gối: Thành dày 8cm, cao 34cm. Vải bọc 100% poly spun, 230 g/m2, trượt nước, màu PHG22-15-16, không viền, có nhãn HDSD may cuối  dây kéo. 2 gối/ ghế.
_Đóng gói Carton 5 lớp 2 vàng VN+3 xeo, 1 ghế/thùng
 
KALIMANTAN LEFT CORNER
_Khung Sắt, size (DxWxH cm): 95x95x64
_Chân gỗ ACACIA hình tam giác, qui cách 12x12x5cm. Bulong bắt từ dưới lên.
_Phốt phát kẽm. Sơn tĩnh điện. Nhúng dầu. Sơn màu đen xám
_Đan long mốt, sườn đơn.
_Màu dây: LT-F330
_Nệm dày 18cm, vải bọc 100% poly spun, 230 g/m2, trượt nước, màu PHG22-15-16, mút D18, phủ gòn xơ & gòn tấm, không viền, có nhãn      HDSD may cuối dây kéo. 1 nệm/ghế. Chiều cao mê ngồi bao gồm nệm: 35cm
_Gối: Thành dày 8cm, cao 34cm. Vải bọc 100% poly spun, 230 g/m2, trượt nước, màu PHG22-15-16, không viền, có nhãn HDSD may cuối  dây kéo. 2 gối/ ghế.
_Đóng gói Carton 5 lớp 2 vàng VN+3 xeo, 1 ghế/thùng
 
KALIMANTAN ARMLESS CHAIR
_Khung Sắt, size (DxWxH cm): 95x75x64
_Chân gỗ ACACIA hình tam giác, qui cách 12x12x5cm. Bulong bắt từ dưới lên.
_Phốt phát kẽm. Sơn tĩnh điện. Nhúng dầu. Sơn màu đen xám
_Đan long mốt, sườn đơn.
_Màu dây: LT-F330
_Nệm dày 18cm, vải bọc 100% poly spun, 230 g/m2, trượt nước, màu PHG22-15-16, mút D18, phủ gòn xơ & gòn tấm, không viền, có nhãn      HDSD may cuối dây kéo. 1 nệm/ghế. Chiều cao mê ngồi bao gồm nệm: 35cm
_Gối: Thành dày 8cm, cao 34cm. Vải bọc 100% poly spun, 230 g/m2, trượt nước, màu PHG22-15-16, không viền, có nhãn HDSD may cuối  dây kéo. 2 gối/ ghế.
_Đóng gói Carton 5 lớp 2 vàng VN+3 xeo, 1 ghế/thùng

KALIMANTAN OTTOMAN
_Khung Sắt, size (DxWxH cm): 75x75x35
_Chân gỗ ACACIA hình tam giác, qui cách 12x12x5cm. Bulong bắt từ dưới lên.
_Phốt phát kẽm. Sơn tĩnh điện. Nhúng dầu. Sơn màu đen xám
_Đan long mốt, sườn đơn.
_Màu dây: LT-F330
_Nệm dày 18cm, vải bọc 100% poly spun, 230 g/m2, trượt nước, màu PHG22-15-16, mút D18, phủ gòn xơ & gòn tấm, không viền, có nhãn      HDSD may cuối dây kéo. 1 nệm/ghế. Chiều cao mê ngồi bao gồm nệm: 35cm
_Đóng gói Carton 5 lớp 2 vàng VN+3 xeo, 1 ghế/thùng

KALIMANTAN COFFEE TABLE
_Khung Sắt, size (DxWxH cm): 130x80x32
_Chân gỗ ACACIA hình tam giác, qui cách 12x12x5cm. Bulong bắt từ dưới lên.
_Phốt phát kẽm. Sơn tĩnh điện. Nhúng dầu. Sơn màu đen xám
_Đan long mốt, sườn đơn.
_Kính cường lực trắng trong dày 5 mm, tem cường lực in trên deccal trắng trong, chữ màu đen
_Màu dây: LT-F330
_Đóng gói Carton 5 lớp 2 vàng VN+3 xeo, kính lót giữa 2 tấm mút xốp dày 10 mm, quấn PE, 1 bàn/thùng

Our Customers