Tiếng Việt English
Email Email: sales@letranfurniture.com 

Mẫu sofa 01

  • Product code : SKU03
Liên hệ: 0903 006 138
Email: ledohung@letranfurniture.com
Harmony left sofa
Harmony left sofa
- Khung Sắt, size (LxWxH) cm: 82x151x64 - Mê ngồi làm nắp mở (giống cushion box), có 2 piston.
- Đan dây: LT-H274
- Nệm : Dày 10 cm, 1 nệm/ghế-  Vải 100% poly spun 230gm2, LT-S021 - Mút dày 10 cm, D18 - Có vải lót
   Có viền - Có dây kéo - Bao nylon bọc nệm
- Gối : 2 gối/ghế - Vải 100% poly spun 230gm2, LT-S021 - Gòn bên trong - Có vải lót
   Có viền - Xoáy 2 nút/gối - Có dây kéo - Bao nylon bọc nệm
-Túi lót : 100% polyester (theo mẫu) - Màu đen - May thành thùng, nắp có dây kéo (giống cushion box) - Bắt dính với ghế
- Đóng gói thùng carton 5 lớp, 2 vàng + 3 xeo - Ghế trái+ghế phải/kiện
 
Harmony right sofa
- Khung Sắt, size (LxWxH) cm: 82x151x64 - Mê ngồi làm nắp mở (giống cushion box), có 2 piston.
- Đan dây: LT-H274
- Nệm : Dày 10 cm, 1 nệm/ghế-  Vải 100% poly spun 230gm2, LT-S021 - Mút dày 10 cm, D18 - Có vải lót
   Có viền - Có dây kéo - Bao nylon bọc nệm
- Gối : 2 gối/ghế - Vải 100% poly spun 230gm2, LT-S021 - Gòn bên trong - Có vải lót
   Có viền - Xoáy 2 nút/gối - Có dây kéo - Bao nylon bọc nệm
-Túi lót : 100% polyester (theo mẫu) - Màu đen - May thành thùng, nắp có dây kéo (giống cushion box) - Bắt dính với ghế
- Đóng gói thùng carton 5 lớp, 2 vàng + 3 xeo - Ghế trái+ghế phải/kiện

Harmony corner sofa
- Khung Sắt, size (LxWxH) cm: 82x151x64 - Mê ngồi làm nắp mở (giống cushion box), có 2 piston.
- Đan dây: LT-H274
- Nệm : Dày 10 cm, 1 nệm/ghế-  Vải 100% poly spun 230gm2, LT-S021 - Mút dày 10 cm, D18 - Có vải lót
   Có viền - Có dây kéo - Bao nylon bọc nệm
- Gối : 2 gối/ghế - Vải 100% poly spun 230gm2, LT-S021 - Gòn bên trong - Có vải lót
   Có viền - Xoáy 2 nút/gối - Có dây kéo - Bao nylon bọc nệm
-Túi lót : 100% polyester (theo mẫu) - Màu đen - May thành thùng, nắp có dây kéo (giống cushion box) - Bắt dính với ghế
- Đóng gói PE wrap, sử dụng ctn 2 lớp xeo - Ghế góc+bàn/kiện

Harmony Table
- Khung Sắt, size (LxWxH) cm: 70x70x32 - Mê ngồi làm nắp mở (giống cushion box), có 2 piston.
- Đan dây: LT-H274
- Kính cường lực trắng trong dày 5 mm, tem cường lực  in trực tiếp trên kính
- Đóng gói Thùng ctn 5 lớp, 2 vàng+3 xeo - Ghế góc+bàn/kiện
 
ahihihhi hohohoo

Our Customers